Blog

Kezdőlap Blog
Munkavállalók tájékoztatása

Munkavállalók tájékoztatása

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkavállalót a munkába állást követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell az alábbiakról (Mt. 46. §):

  • A napi munkaidőről, pihenőidő hosszáról, idejéről.
  • Az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, ha van.
  • A munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról.
  • A munkakörbe tartozó feladatokról. Terjedelme és összetettsége miatt célszerű külön szabályozni munkakör leírásban.
  • A szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásáról. Leírás itt található.
  • A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól.
  • Tájékoztatni, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e vagy sem.
  • Megnevezni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
  • GDPR alapján a munkáltatónak értesíteni kell a munkavállalót, ha adatait harmadik félnek kiadja. Ilyen eset lehet, ha a bérszámfejtést külső cég végzi.
  • Több munkáltató vagyonvédelem céljából kamerákat helyez el a munkahelyeken. Ennek létéről is tájékoztatni kell a munkavállalót.

Természetesen nem szükséges mindent részletesen leírni, elég a törvényre hivatkozni. Ez alól kivétel a munkáltatói jog gyakorlójának, a munkaköri feladatok rögzítésének és a kollektív szerződés hatálya alá tartozásnak a leírása.

Nem kell tájékoztatást adni, ha a munkaviszony hossza 1 hónap vagy rövidebb, ill. a heti munkaidő nem haladja meg a 8 órát. A tájékoztató átvételét a munkavállaló aláírásával igazolja.

Amennyiben a fenti pontok közül valamiben változás történik, a munkáltató írásban köteles erről a munkavállalót tájékoztatni.
Fontos kiemelni, míg a munkaszerződést közös megegyezéssel, addig a tájékoztatót a munkáltató egyoldalúan módosíthatja. Tehát érdemes megfontolni, mit, hová írunk.


Scroll to top