Blog

Kezdőlap Blog
Munkaszerződés kötelező elemei

Munkaszerződés kötelező elemei

A munkaszerződés nem elnevezése, hanem tartalma alapján lesz munkaszerződés. Ha nem tartalmazza a törvényben előírt kötelező elemeket, a munkaszerződés érvénytelen. Tehát érdemes tisztában lenni, annak mit kötelező tartalmaznia. Ezek a következők:

 • Munkáltató adatai (név, székhely, adószám esetleg még cégszám).
 • Munkavállaló adatai (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, TAJ száma, adóazonosító jele).
 • Munkavállaló alapbére. Ez nem lehet kisebb, mint a minimálbér vagy a garantált bérminimum. Részmunkaidő esetén arányosítani kell.
 • Munkaviszony kezdete. Ha nincs meghatározva, akkor az aláírás napját követő nap.
 • Munkaviszony vége, ha határozott idejű szerződést kötöttek. Ha nincs kikötve, akkor határozatlan idejű. Határozott idejű szerződés esetén az időtartam maximum 5 év lehet.
 • Napi vagy heti munkaidő hossza.
 • Munkavégzés helye.
 • Próbaidő hossza. Próbaidő kikötése nem kötelező, de ha a felek ebben állapodnak meg, akkor ennek hosszát mindenképpen tartalmaznia kell.
 • 2009-ben több NAV ellenőrzés irányult arra, tartalmazza-e a munkaszerződés, hogy a munkáltatónál szakszervezet, illetve üzemi tanács működik-e? Célszerű ezt is beleírni, ill. jelezni, ha nincs ilyen.
 • Több munkáltató által alkalmazott munkavállalónál meg kell határozni, melyik munkáltató fizeti a bért (Mt. 195. §).
 • Távmunkavégzés esetén meg kell állapodni az ellenőrzés módjában, a szükséges eszközök használatának korlátozásához (pl. munkáltató által biztosított számítógépnél) és melyik szervezeti egységhez tartozik a munkavállaló (Mt. 196. § 2. bekezdés).
 • Bedolgozói munkaviszony esetében meg kell határozni a munkáltató utasítási jogát, a végzendő tevékenységet, a munkavégzés helyét és a költségtérítés módját, mértékét (Mt. 198. §).

A fenti felsorolás csak a „normál” munkaszerződésre vonatkozik. Egyszerűsített foglalkoztatás, kölcsönzésre irányuló munkaviszony és a vezető állású munkavállalók munkaszerződésének kötelező elemei ettől eltérnek. Mivel elég speciálisak, és nem annyira elterjedtek, így ezekre nem tértem ki.
Fontos még az is, hogy a munkaszerződést írásba kell foglalni és módosítani csak közös megegyezéssel lehet.
Természetesen a kötelező elemeken kívül mást is tartalmazhat a munkaszerződés, de érdemes megfontolni, mivel bővítjük ki, hiszen módosítani csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet. Ha csak a tájékoztató tartalmazza, azt a munkáltató egyoldalúan is módosíthatja!


Scroll to top