Blog

Kezdőlap Blog
Munkaköri leírás

Munkaköri leírás

Sok cég az egyszerűség kedvéért a munkavállalónak átadott tájékoztatóba írja bele a munkakörbe tartozó feladatokat. Ennek ellenére célszerű külön leírásban rögzíteni, mivel a munka során számtalanszor ad iránymutatást, mit, hogyan kell csinálni. Az alábbiakat fontos tartalmaznia:

  • Munkakör megnevezése. Elég gyakori, hogy magyar megfelelő helyett főleg angol elnevezést használnak. Mivel a megnevezés a munkakör saját beazonosításhoz szükséges, így megengedett. A tényleges besorolás egy azonosító számmal történik.
  • FEOR szám. Ez a pontos beazonosítás miatt szükséges. Lehet más nyilvántartási rendszert is alkalmazni, de az adatszolgáltatáshoz erre van szükség. Ténylegesen ez a szám és nem a megnevezés dönti el, milyen munkakörről van szó.
  • Szervezeti egység. Itt kell megadni, hogy a cég melyik részlegéhez, szervezeti egységéhez tartozik.
  • Közvetlen felettesének megnevezése, akitől az utasítást kapja.
  • Közvetlen beosztottjainak meghatározása, akiknek utasítást adhat.
  • Helyettesítés. Ki helyettesíti, illetve kit kell neki helyettesítenie.
  • Munkaköri feladatok. Ebben a pontban részletesen le kell írni, mit várunk a munkavállalótól. Ez a legfontosabb pont, a munkaköri leírás lényege. Megszokott dolog, hogy a felsorolás végére azt írják: „továbbá minden olyan feladat, amivel közvetlen felettese megbízza”. Ez nem túl elegáns, de praktikus.
  • Felelősség kérdése. Célszerű leírni mit, milyen határidőre kell elvégeznie, miért felel. Amennyiben anyagi felelőssége van (pl. készletnél), akkor itt kell rögzíteni ennek részleteit.
  • Munka eredményességének meghatározása. Itt kell leírni, milyen számokat (pl. mekkora forgalmat) várnak el. Ha számokban nem fejezhető ki az elvárt eredmény, akkor le kell írni, milyen szempontok alapján értékelik a munkavállaló munkáját.
  • A munkakörhöz szükséges iskolai végzettség vagy más alkalmassági feltétel (pl. nyelvtudás)

Természetesen ennél sokkal többet is bele lehet írni. Egységes szabályozás nincs. Az a cél, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállaló egyértelműen, pontosan tudja, kinek, mit, mikorra kell elvégeznie. Részletes leírással el lehet kerülni a párhuzamos munkákat, a felelősség áthárítását, ill. a helyettesítést sem kell „kézzel” szabályozni. Jó munkaköri leírás sok döntést, utasítást levehet a vezető válláról!

A munkába állást követő 15 napon belül meg kell kapnia a munkavállalónak. Fontos azonban, hogy a munkavállaló már a belépéskor megkapja a munkaköri leírást, így biztos olyan ember lesz felvéve, aki tudja és képes a leírtakat végrehajtani. Munkaügyi viták, perek esetén perdöntő lehet.


Scroll to top