Blog

Kezdőlap Blog
Kilépő papírok

Kilépő papírok

Minden munkavállaló életében elkövetkezik az a pillanat, amikor kilép. Akár Ő, akár a munkáltatója mond fel vagy nyugdíjba megy, a kilépés elkerülhetetlen. De milyen papírokat kell ilyenkor kapnia? Lényeges kérdés, mert a következő munkahely - belépéskor - egy részét kérni fogja.
Az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5 munkanapon belül (Munka Törvénykönyve 80.§ 2. bekezdés) meg kell kapni a munkavállalónak ezeket az iratokat.

De térjünk rá, mikor, milyen papírokat kell kapnia?

 • Adatlap a munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor.
  Ez tartalmazza az adott évben kapott összes addigi jövedelmet és a levont személyi jövedelemadót. Ez azért fontos, mert nem csak azt a jövedelmet és levont adót tünteti fel benne, amit a munkáltatótól kapott, hanem a teljes évi, tehát az előző munkáltató vagy munkáltatók kifizetéseit is. Év végén, az a munkáltató, ahol december 31-én munkaviszonyban áll a munkavállaló, olyan igazolást ad, ami az egész éves jövedelmet és a levont adót tartalmazza. Így nem kell a kilépéskor kapott nyomtatványokon szereplő összegeket összeadni, hogy a NAV bevallással össze lehessen hasonlítani.
 • Igazolás az aktuális évben levont és megfizetett nyugdíjjárulékról.
  A neve is sugallja, hogy a nyugdíj kiszámításához szükséges. Ezzel lehet igazolni, mennyi jövedelem után, mennyi nyugdíjjárulékot vont le a munkáltató. Ezen szereplő járulék alap és levont összeg nem göngyölített, csak a munkáltató által levont vagy befizetett részt tartalmazza.
 • Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor.
  Ez tartalmazza, hogy mettől, meddig, milyen munkakörben dolgozott a munkavállaló és van-e tartozása.
 • TB kiskönyv.
  A pontos neve: Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról. A lényege - mint régen a Munkakönyv -, ez tartalmazza azt, hogy hol, mettől, meddig dolgozott.
 • Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához.
  Az álláskeresési járadék igényléséhez szükséges adatokat tartalmazza. Akkor is kapnia kell, ha nem akarja igénybe venni. Aki nyugdíjba vonulás miatt kap kilépő papírokat, az ilyen nyomtatványt nem fog kapni, mivel nyugdíjas már nem igényelhet álláskeresési járadékot.
 • Adatlap a bírósági végzés alapján meghatározott tartási kötelezettségekről.
  Minden munkáltatónak fontos, hogy tudja, van-e bíróság által elrendelt tartozás, mert azt neki kötelessége minden hónapban a munkavállalótól levonnia. Nem lehet eltitkolni, a végrehajtók mindig látják, ki, hol helyezkedik el, és jelzik a munkáltatónak, ha nem kaptak pénzt.
 • Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához.
  Ha táppénzre megy a munkavállaló, a munkáltatónak igazolnia kell, hogy az aktuális és az azt megelőző évben mennyi volt a kereset, abból régebben mennyi egészségbiztosítási járulékot, 2020.07.01-től mennyi társadalombiztosítási járulékot vontak le, mert ez lesz a táppénz számításnak alapja. Már egy ideje nem kell táppénz igénylésénél adatot szolgáltatni a jövedelemről, így szerintem ennek a nyomtatványnak már nincs értelme, megszűntetése célszerű lenne.

A fenti felsorolás tartalmazza mindazokat a papírokat, amiket kötelező kiadni. Azonban a munkavállaló kérésére a munkáltatónak ajánlólevelet kell adnia, amiben véleményt mond a munkavállaló munkájáról. Ez az álláskeresést jelentősen megkönnyíti.

Utoljára még egy dologra hívnám fel a figyelmet. A felmondást mindenképpen foglaljuk írásba! Ha a munkavállaló mond fel, ezt megteheti szóban, de a későbbi viták és a dátumok pontosítása miatt az írásbeli felmondást nagyon ajánlom!


Scroll to top